loader image

In de regio Noord West Veluwe en Zeewolde zijn we al langere tijd bezig met het organiseren van de zorg. Paramedische zorggroep FleGel is een koepelorganisatie waarbinnen diverse netwerken actief zijn. In een netwerk proberen we samen te werken met het ziekenhuis St Jansdal, de huisartsen zorggroep Medicamus en de gemeenten.  We maken zo de zorg inzichtelijk voor alle betrokken zorgprofessionals maar ook voor de patiënt.

‘Als je als patiënt hulp nodig hebt, dan wil je graag weten waar je het beste heen kan gaan’.

Welke zorgverlener kan mij helpen, heeft de juiste kwaliteit en opleiding en is ook nog dicht bij huis.  Op deze website kan je per netwerk kijken welke zorgverleners jou als patiënt kunnen helpen. Ze voldoen aan alle eisen om binnen het netwerk als gespecialiseerde deskundige te kunnen behandelen. Zorgprofessionals kunnen elkaar ook gemakkelijk vinden en zo doorverwijzen als dat nodig is voor de patiënt.

KnieNetwerk
SchouderNetwerk
Chronische Zorg
Chronische Pijn
Oncologie
Handtherapie
Leefstijl
COPD/Covid-19
Ouderenzorg

Doelen van de FleGel netwerken zijn:

  • Optimaliseren van de regionale zorg
  • Stroomlijnen van de zorg
  • De gespecialiseerde paramedie is bekend bij het ziekenhuis
  • Huisarts weet waarnaartoe en hoe hij moet verwijzen
  • Betrouwbare paramedische partner van huisartsenzorggroep Medicamus voor eerstelijnszorg
  • Alle paramedie is zichtbaar in de regio voor eerste lijn, tweede lijn en patiënt
  • Deskundigen zichtbaar maken voor verwijzers en patiënten
  • Participeren aan projecten vanuit GezondVeluwe
https://usercontent.one/wp/flegelnet.nl/wp-content/uploads/2020/12/cropped-medicamus_logo_transaparant-125x40.png?media=1697448414

FleGel als koepelorganisatie is aangesloten bij GezondVeluwe. GezondVeluwe is dé netwerkorganisatie in de regio Noordwest-Veluwe en Zuid Flevopolder. Ze geloven in de beste regionale zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning. Om dit te realiseren in de regio NoordWest-Veluwe en Zeewolde werken diverse organisaties samen. We bundelen krachten, maken gebruik van elkaars expertise en energie en weten elkaar te vinden. Denk hierbij aan paramedie, medisch specialisten ziekenhuis, huisartsen, thuiszorginstanties, GGZ centraal, gemeenten en sociaal domein.