loader image

Missie & Visie

//flegelnet.nl/wp-content/uploads/2020/12/missie-vissie-2.png

Missie

FleGel wil een sterk georganiseerde paramedische koepelorganisatie zijn, die samenhangende diensten verleent volgens (para-)medische richtlijnen en algemene zorgstandaarden in de regio NW. Veluwe en Flevoland. FleGel draagt bij aan het zichtbaar maken en houden van de meerwaarde van deze diensten.

De koepelorganisatie richt zich op het bereiken van optimale afstemming van regionale zorg en diensten. De werkafspraken tussen zorgverleners worden waar nodig en gewenst gefaciliteerd door het inrichten van thematische netwerken.

Visie

Dat paramedie de belangrijkste partner zijn als het gaat om het bereiken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt in de thuissituatie, bijvoorbeeld voor of na een ziekenhuisopname;

Dat paramedie een cruciale rol spelen als het gaat om (na-)zorg rondom thema’s als oncologie, pijn en bijvoorbeeld de ouderenzorg.
Dat paramedie de belangrijkste spelers zijn bij de uitvoering en organisatie van gecombineerde leefstijl interventies om te komen tot een gezonde leefstijl;
Dat versterking van de gezamenlijke positie van de paramedie bijdraagt aan het effectiever vormgeven en borgen van transmurale werkafspraken, bijvoorbeeld voor ketenzorg.