loader image

KnieNetwerk

//flegelnet.nl/wp-content/uploads/2023/07/Knienetwerk.png

Het knienetwerk bestaat uit verschillende specialisten, waaronder fysiotherapeuten en stakeholders, aangesloten bij de FleGel (werkgebied Noord-West Veluwe en Flevoland) met specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van het kniegewricht.

De specifieke deskundigheid strekt zich uit van revalidatie bij kruisbandletsel (na operatie) en knieartrose, tot en met de revalidatie na gewrichtsvervangende operaties.

Het netwerk zorgt voor een constante hoge kwaliteit van de eerstelijns zorgverlening door heldere, en protocollair vastgestelde werkafspraken met elkaar en de bijbehorende stakeholders. Daarbij is het werk van het knienetwerk gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten in fysiotherapie en revalidatie. Dit gebeurd in nauwe samenspraak met de orthopeden van de focuskliniek orthopedie (onderdeel van ziekenhuis St. Jansdal).

Patiënten met knieklachten kunnen bij deelnemende therapeuten en praktijken in het netwerk rekenen op een kwalitatief hoogwaardige en tevens meest efficiënte behandeling en begeleiding wanneer dit nodig is. Binnen het netwerk vaak ook nog dicht bij huis.

Deelname aan het netwerk geschied op basis van toelatingsvoorwaarden, vastgelegd in een verklaring algeheel aangenomen binnen het knienetwerk.

Binnen onze regio werken in knieklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten nauw samen met huisartsen en de afdeling orthopedie van het st Jansdal. Deze korte lijnen met verwijzers zorgen ervoor dat patiënten optimaal behandeld worden. Er is overleg over diagnose-behandeling en revalidatie. Er wordt gewerkt met zorgplannen zodat iedereen weet wat er gedaan wordt en in welke fase de patiënt zit van zijn herstel.

Missie

Het FleGel Knienetwerk wil een sterk georganiseerde (para-)medisch netwerk zijn, die excellente en gespecialiseerde zorg omtrent patiënten/cliënten met knieklachten, volgens (para-)medische richtlijnen en zorgstandaarden, in de regio Noord-West Veluwe en Flevoland verleent. Tevens streeft het FleGel Knienetwerk naar een transparante, heldere en gemakkelijke communicatie tussen verschillende interdisciplinaire specialisten op het gebied van knieklachten. Dit gericht op het zorgpad van een patiënt met knieklachten zo kwalitatief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Binnen het netwerk wordt middels permanente scholing geborgd dat de kwaliteit up-to-date blijft en de nieuwste ontwikkelingen worden geïmplementeerd. Het netwerk draagt bij aan het zichtbaar maken en houden van de meerwaarde van deze diensten.

Visie

 • Dat het netwerk de belangrijkste partner is voor een patiënt met knieklachten als het gaat om het bereiken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt in de thuissituatie, bijvoorbeeld voor of na een ziekenhuisopname;
 • Dat het netwerk een cruciale rol speelt als het gaat om preventie van en (na-)zorg patiënten/cliënten met knieklachten
 • Dat het netwerk de belangrijkste spelers zijn bij de uitvoering en organisatie van gecombineerde leefstijl interventies om te komen tot een gezonde leefstijl;
 • Dat het netwerk bijdraagt aan het effectiever vormgeven en borgen van ketenzorg;
 • Dat het netwerk een uitstekende samenwerking heeft met de orthopedie, wat resulteert in korte lijnen en korte toegangstijd.

Binnen het netwerk wordt middels permanente scholing geborgd dat de kwaliteit up-to-date blijft en de nieuwste ontwikkelingen worden geïmplementeerd. Het netwerk draagt bij aan het zichtbaar maken en houden van de meerwaarde van deze diensten.

Doelstellingen

 • Ontwikkelen en implementeren van VKB protocol
 • Ontwikkelen en implementeren van TKP protocol
 • Ontwikkelen en implementeren van THP protocol
 • Ontwikkelen en implementeren van zorgpad artrose
 • Interdisciplinair contact in de regio versterken en onderhouden op het gebied van knieklachten
 • Het bouwen aan een sterk georganiseerd (para-)medisch netwerk
 • Dat het netwerk een cruciale rol speelt als het gaat om preventie van en (na-)zorg patiënten/cliënten met knieklachten
 • Dat het netwerk de belangrijkste spelers zijn bij de uitvoering en organisatie van gecombineerde leefstijl interventies om te komen tot een gezonde leefstijl;
 • Dat het netwerk bijdraagt aan het effectiever vormgeven en borgen van ketenzorg;
 • Dat het netwerk een uitstekende samenwerking heeft met de orthopedie, wat resulteert in korte lijnen en korte toegangstijd.

Binnen het netwerk wordt middels permanente scholing geborgd dat de kwaliteit up-to-date blijft en de nieuwste ontwikkelingen worden geïmplementeerd. Het netwerk draagt bij aan het zichtbaar maken en houden van de meerwaarde van deze diensten.

Neem contact op met voorzitter/aanspreekpunt Robin Schreuder (robin.schreuder@topfit-fysiotherapie.nl) voor meer informatie.

Aangesloten hulpverleners

Van de Kamp en Lolkema Putten
Garderenseweg 35, 3881 GK Putten

 • Klaas van de Kamp (fysio)
 • Myrthe Koopman (fysio)

Louwen en Muilwijk Nunspeet
Jan Mankesstraat 97, 8072 ZC Nunspeet

 • Arjan Louwen (fysio)
 • Jacco Riemens (fysio)
 • Mark Polinder (fysio)

Fysio Ermelo Prins & Staal Ermelo
Julianalaan 45, 3851 RA Ermelo

 • Wilbert Broekhuizen (fysio)

Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk
Johanniterlaan 3, 3841 DS Harderwijk

 • Melvin Piloo (fysio)

FysioTotaal Harderwijk
Achterste Wei 2, 3844 HV Harderwijk

 • Koen van Elten (fysio)
 • Jeroen Swagemakers (fysio)

Fysiotherapie Hokkeling & Huibers Ermelo
Julianalaan 27a, 3851 RA Ermelo

 • Kevin Landman (fysio)

Topfit Fysiotherapie Zeewolde
Mast 12, 3891 KG Zeewolde

 • Robin Schreuder (fysio)
 • David Snel (fysio)

Instituut Jacob Cats Ermelo
Jacob Catslaan 76, 3852 BW Ermelo

 • Martijn Lieferink (fysio)

Focuskliniek Orthopedie, onderdeel van St Jansdal Harderwijk
Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk

 • Pieter Lammers (orthopeed)
 • Peter Kaijser Bots (orthopeed)
 • Wybren Prins (orthopeed)
 • Margreet Zoet (fysio)
 • Suzanne Walraven (fysio)

Fysio Holland locatie Uddel
Uttilochweg 6, 3888 LK  Uddel

 • Jeroen ten Voorde (fysio)

Fysio Holland locatie Elspeet
Apeldoornseweg 25, 8075 BM  Elspeet

 • Tessa Kleinhoven (fysio)

Sport & Spine Fysiotherapie
Prins Mauritslaan 45, 3843 AJ  Harderwijk

 • Maaike Wiersema (fysio)

Meringa, Oosterhoff en Bles
Deventerweg 59, 3842 GB  Harderwijk

 • Katja Groot (fysio)

Praktijk voor fysiotherapie Vondellaan
Vondellaan 162, 3842 EK  Harderwijk

 • Erik Steijlen (fysio)

Maatschap Fysio Focus
Gildenweg 20, 3892 DG  Zeewolde

 • Liv Haugberg (fysio)

Altius praktijk voor Fysiotherapie, sport en preventie
Marsweg 24A, 3893 GA  Zeewolde

 • Ingrid van de Vlist (fysio)

Fysiotherapiecentrum Putten
Engweg 8F, 3882 AL  Putten

 • Annold den Besten (fysio)