loader image

Handtherapie

Handtherapie is de therapie die zich richt op alle problemen die optreden in het gebied van elleboog tot en met hand en vingers. Vroeger was er nauwelijks vraag naar kennis over dit deel van het lichaam. Als er klachten aan bijvoorbeeld de hand ontstonden, werd al snel gedacht dat er niets aan te doen was.

Met de komst van de computer de belasting van de armen en daarmee het aantal klachten sterk toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan RSI-klachten en chronische polsklachten.

Er is ook een verbetering van de operatietechnieken voor onderarm en pols-handklachten. In de loop van de laatste jaren is de chirurg steeds beter in staat gebleken beschadigd weefsel in dit zeer complexe deel van het menselijk lichaam te herstellen. De nazorg en revalidatie is van groot belang.

Sinds 2016 is er een  netwerk handtherapie in onze regio. Binnen dit netwerk is er een multidisciplinaire samenwerking met fysiotherapeuten- ergotherapeuten-huisartsen en plastische chirurgie. De samenwerking tussen een ergotherapeut en fysiotherapeut zorgt voor een sneller en effectiever herstel. De patiënt kan optimaal behandeld worden. Indien nodig zijn er korte lijnen met artsen om zo te overleggen over behandelingen-doorverwijzingen en revalidatie. Binnen het netwerk zijn diverse richtlijnen en protocollen ontwikkeld zodat elke betrokken persoon weet wat er gedaan moet worden

Aangesloten hulpverleners