loader image

Bestuur Van FleGel

Binnen de koepelorganisatie is het bestuur verantwoordelijk voor de handhaving van de visie en de missie. Daarnaast zullen zij ervoor zorgdragen dat de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg ook doorgevoerd worden binnen de werkwijze van de koepelorganisatie.

Het Bestuur

Nanette Egberts

Voorzitter

Wouter Hoelen

Bestuurslid

Willy Angenent

Penningmeester