loader image

COPD/COVID 19

Veel bewoners in de regio Noord West Veluwe en Zeewolde hebben de afgelopen maanden helaas zelf een corona infectie doorgemaakt, of één van hun familieleden. Na de nare ziekteperiode knappen de meesten gelukkig weer op. Maar veel patiënten houden echter, nadat de infectieverschijnselen zijn weggetrokken, nog last van klachten en beperkingen. Deze klachten of beperkingen kunnen zijn: Gewichtsverlies door spierverlies waardoor spierzwakte, maar ook achteruitgang van de conditie, kortademigheid, vermoeidheid, concentratie- of geheugenproblemen en psychische klachten als slecht slapen, angstig zijn of somberheid.

Zorgverleners hebben de laatste maanden gezien dat deskundige begeleiding voor mensen die een corona infectie hebben doorgemaakt, erg belangrijk is. Daarom worden er nascholingen gegeven aan huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, praktijkondersteuners en ergotherapeuten om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden. In de hele regio zijn we inmiddels klaar om deze zorg te kunnen verlenen. Hieronder vindt u per woonplaats in onze regio een overzicht van hulpverleners die u kunnen helpen om uw gezondheid zo goed mogelijk te helpen herstellen door uitleg, oefening en training. Verreweg de meeste zorgverleners doen mee, zodat u de zorg dichtbij u in de buurt kunt krijgen.

Patiënten die in het ziekenhuis opgenomen hebben gelegen zullen bij controle door de specialist na opname (vaak door de longarts) bevraagd worden op hun klachten. Daar wordt ingeschat of poliklinische revalidatie noodzakelijk is. Het bovengenoemde traject met onder andere fysiotherapeuten en diëtisten is voor iedereen die een corona infectie heeft doorgemaakt, of waarschijnlijk heeft doorgemaakt. Een positieve test is geen vereiste voor deelname aan een herstelprogramma. Indien nodig kunt u overleggen met de assistente van uw huisarts. U kunt ook één van de onder genoemde hulpverleners direct benaderen voor overleg. Deze hulpverleners zijn aangesloten bij FleGel.

Aangesloten hulpverleners