loader image

Chronische pijn

Rond de 20% van de Nederlandse bevolking heeft te maken met chronische pijn. Chronische pijn bestaat langer dan 3 maanden, denk daarbij bijvoorbeeld aan chronische hoofdpijn, rug pijn, bekkenpijn etc. Het kenmerkende bij chronische pijn is de afwezigheid van weefselschade of de kans hierop. Chronische pijn is dan ook vaak onverklaarbare lichamelijke pijn, die wel beïnvloed wordt door dagelijkse activiteiten, nachtrust en emotionele gesteldheid.  Acute pijn is een belangrijk onderdeel van ons natuurlijk afweermechanisme tegen dreigend gevaar. Acute pijn wordt dan ook gezien als ons alarmsysteem. Bij chronische pijn is ons alarmsysteem te scherp afgesteld en gaat dan al bij het minste of geringste af. Binnen het chronisch pijn netwerk van FleGel werken diverse in chronische pijn opgeleide zorgverleners samen om haalbare doelen te verwezenlijken. Chronische pijn is zeer complex, daarom is een diepte gesprek (intake) vooraf aan enig pijn interventie noodzakelijk. Bij het FleGel netwerk doen we dit gesprek samen met arts, psycholoog en fysiotherapeut. Vanuit dit gesprek volgt een interventie plan, specifiek gericht op uw pijnbeleving maar ook bijvoorbeeld op uw naasten en omgevingsfactoren.

Het ligt in de planning vanaf 2021 weer te starten met Chronische Pijn trajecten

Uw huisarts kunt u doorverwijzen voor de intake bij het Chronisch Pijn Netwerk

Aangesloten hulpverleners

Volgt later