loader image

Wat is Flegel

//flegelnet.nl/wp-content/uploads/2020/12/missie-vissie-2.png

FleGel is initiatiefnemer van thematische netwerken die zich richten op specifieke thema’s zoals, schouderproblematiek, oncologie, geriatrie, preventie en kwetsbare groepen. De themanetwerken onderscheiden zich door de specialistische kennis en ervaring van de deelnemers. Het netwerk borgt het kennisniveau van de deelnemers en maakt deel uit van regionale samenwerkingsgroepen. De themanetwerken zijn alleen toegankelijk voor ‘erkende specialisten’ die voldoen aan de kwaliteitseisen die door het netwerk zijn opgesteld. Binnen de netwerken wordt, op deze manier de kwaliteit geborgd. Een goede verbinding tussen medisch en paramedisch domein is van essentieel belang om de zorgverplaatsing te laten slagen. Er moet sprake zijn van een goede netwerkstructuur waar geroutineerd contact plaatsvindt, voor kennisoverdracht en casusbesprekingen