loader image

Oncologie; ‘Onco in Balans’

Regionaal oncologie netwerk ‘Onco in Balans’ bestaat uit zorgverleners die samenwerken in de eerstelijnszorg in de regio NoordWestVeluwe en Flevopolder.

Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak heeft u met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. De zorgverleners van ‘Onco in Balans’  hebben ervaring in het begeleiden van mensen met kanker en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kunnen zij samen met u alle noodzakelijke behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Op de website van ‘Onco in Balans’ leest u welke zorgverleners deelnemen aan het netwerk, waarvoor u bij hen terecht kunt en hoe zij bereikbaar zijn.

Ga verder naar oncoinbalans.nl

Aangesloten hulpverleners

Meer over de aangesloten hulpverleners kunt u vinden op oncoinbalans.nl