loader image

Leefstijl

De zorgkosten in Nederland stijgen snel. Een groot deel van deze kosten gaat naar zo geheten welvaartsziekten en de verwachting is dat deze kosten de komende jaren sterk zullen stijgen. Het RIVM voorspelt een stijging van een half miljoen Nederlanders met hart- en vaatziekte over 20 jaar en over 10 een verdubbeling van het aantal diabetes patiënten. Een groot deel van de stijging van het aantal welvaartsziekten komt voort uit de leefstijl van vele Nederlanders. Echter grijpt de gezondheidszorg pas in op het moment dat mensen ziek zijn.  Zorgen voor de gezondheid begint niet op het moment dat mensen ziek zijn maar ook daarvoor. Voorkomen is immers beter dan genezen. Gelukkig dringt het besef de laatste jaren door dat er ingezet moet gaan worden op preventie. Zo zijn initiatieven zoals de GLI en JOGG in het leven geroepen. Deze initiatieven worden (deels) vergoed vanuit de overheid. Ook zijn er de laatste jaren steeds meer initiatieven in opkomst die zich richten op senioren(55+).

In de regio Noord West Veluwe hebben we een netwerk waarbinnen we de leefstijl met alle facetten proberen te ontwikkelen, te monitoren en te stroomlijnen. Binnen dit netwerk zijn meerdere disciplines vertegenwoordigd. De deelnemende disciplines zijn: fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, buurtsportcoaches, gemeenten, huisartsen en POH-ers. Er wordt in deze regio gewerkt aan gezondheid. We willen een regio met gezonde volwassenen die fit hun pensioen ingaan. Ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zolang mogelijk meedoen in de samenleving.  Op deze manier wordt er minder druk gelegd op zorgkosten.

In elke gemeente is  onder besturing van een overkoepelende werkgroep een lokaal leefstijlteam gevormd.  Bij dit leefstijl team kunnen mensen terecht met vragen over leefstijl en gezondheid. Het lokale zal team samenwerken en de cliënt centraal stellen. Dit team is multidisciplinair en transmuraal gevormd. Denk bv aan een huisarts die wil doorverwijzen voor de GLI. Hij kent het leefstijl team en kan zo gericht de patiënt naar de juiste plek verwijzen. Binnen het leefstijl netwerk wordt samengewerkt met diversen gemeentes- Paramedische Zorggroep FleGel en Huisartsen zorggroep Medicamus.

Per gemeente zijn diverse zorgprogramma’s ontwikkeld betreffende leefstijl. Denk hierbij aan de GLI- Fit en meer en pro muscle. We werken met positieve gezondheid. Een gespreksinstrument waarin alle facetten van leefstijl aan bod komen.

Aangesloten hulpverleners