loader image

Geriatrie

Binnen FleGel wordt er gewerkt met verschillende werkgroepen waarbij samen zorgprogramma's worden ontwikkelt.

De FleGel werkgroep geriatrie is een multidisciplinaire werkgroep met (geriatrie)fysiotherapie, ergotherapie en diëtist. Ouder worden en zijn is een multi-factorieel en complex proces waarbij verschillende elementen elkaar onderling beïnvloeden. Enkele belangrijke factoren in het ouder worden, zijn onder andere genetische factoren, leefstijl en chronische ziekte. Ouder worden gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten.

Binnen de FleGel werkgroep geriatrie wordt samengewerkt om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. De ontwikkelde zorgprogramma’s kunnen door de werkgroepleden gebruikt worden. Meerdere keren per jaar komt de werkgroep samen om nieuwe zorgprogramma's te ontwikkelen, bestaande zorgprogramma's te verbeteren en in de regio (nieuwe) netwerken te maken.

 Verwijzing en vergoeding

U kunt door uw huisarts of specialist doorverwezen worden, maar kunt u ook direct bij een aangesloten praktijk een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak kunt u op aangesloten praktijken de praktijk bij u in de buurt vinden. Onderaan vindt u de aangesloten leden van de werkgroep Geriatrie.

De Fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw verzekering en polisvoorwaarden. Bekijk dit voordat u een afspraak maakt met de fysiotherapeut en voorkom daarmee onverwachte rekeningen.

Intake & behandeling

Tijdens een eerste afspraak wordt er door de therapeut bekeken wat hij/zij voor u kan betekenen. Omdat er binnen FleGel multidisciplinair gewerkt wordt, weten zij wanneer u doorgestuurd moet worden naar andere collega's. Op veel aangesloten praktijken werken de diëtist, fysio- en ergotherapeut ook samen onder één dak. Tijdens de intake wordt er zo nodig met u een behandelplan opgesteld.

 Zorgplan “vallen”

De werkgroep geriatrie heeft samen een zorgplan “vallen” ontwikkeld.

  • - Bent u in de afgelopen zes maanden gevallen?

Of

  • - Heeft u moeite met bewegen?

Beantwoordt u één van bovenstaande vragen met ja, dan komt u in aanmerking voor ons valprogramma. U kunt hiervoor terecht in alle FleGel praktijken.

https://usercontent.one/wp/flegelnet.nl/wp-content/uploads/2018/01/Geriatrie-oudere-met-looprek-520x480.jpg?media=1697448414