loader image

Wat is een zorgstandaard

Een zorgstandaard is een standaard die zorgaanbieders en zorgverzekeraars ondersteunt bij het bepalen wat nodig is voor het leveren van goede ketenzorg en geeft patiënten inzicht in de zorgverlening die hij kan verwachten. Achterliggende evidence-based richtlijnen bepalen de inhoud van de zorg. Een richtlijn is primair geschreven voor zorgprofessionals en geeft de inhoud van de zorg aan.

In een zorgstandaard, die zowel voor zorgverleners als patiënten ontwikkeld is, wordt het zorgproces weergegeven. In een zorgstandaard wordt beschreven hoe de samenhang is van de bijdragen van de verschillende zorgverleners aan het zorgproces. De beschrijving van het zorgproces beperkt zich overigens tot functionele termen, dat wil zeggen dat in de zorgstandaard wordt aangegeven welke zorg wordt geleverd, maar niet wie deze zorg levert. Een patiënten versie van de zorgstandaard maakt duidelijk welke zorgverlening de patiënt van de zorgverleners mag verwachten en waaraan hij dat kan afmeten (indicatoren). Het gaat hierbij om zowel inzicht in het zorgproces voor patiënten, als de mogelijkheden voor hun eigen aandeel in het behandelproces en keuzes daarbij. Aan de hand van prestatie-indicatoren kunnen zorgverzekeraars beoordelen of de afgesproken kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd.

Samengevat bestaat een zorgstandaard uit de volgende onderdelen:

  • Een procesbeschrijving van het zorgproces zowel voor zorgaanbieders als voor patiënten
  • Daarbij behorende indicatoren voor zowel zorgaanbieder als patiënt
  • Randvoorwaarden om volgens deze wijze te werken

Een goede positionering van eerstelijns paramedici in de zorgstandaard is, naast de kwaliteit van zorg, van belang met het oog op de zelfstandige maatschappelijke participatie van patiënten met chronische aandoeningen. Juist paramedici zijn gericht op het begeleiden van patiënten naar zelfstandig functioneren en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wanneer de eerstelijnszorgaanbieders hierbij integraal samenwerken zal effectieve zorg met een geborgde en controleerbare kwaliteit dichtbij en laagdrempelig voor patiënten beschikbaar zijn. Naar verwachting is zal de zorg op deze wijze ook betaalbaar blijven in tegenstelling tot wat de huidige ontwikkelingen laten zien.

https://usercontent.one/wp/flegelnet.nl/wp-content/uploads/2018/01/Zorggroep-FleGel-side2-343x522.jpg?media=1697448414